Vector Maintenance Management

Uw installatie is onze zorg

Vector Maintenance Solutions

U wilt natuurlijk dat de installatie onder alle omstandigheden optimaal en veilig produceert. Conventionele onderhoudsprogramma’s gaan vaak nog uit van een optelsom van de aanbevelingen van de fabrikant. Maar uw situatie is uniek en kent regels, een strategy, en best practises. Wij bieden een op uw situatie toegesneden oplossing. Onze ervaring leert dat middels een juiste besturing van het onderhoudsproces significante optimalisaties te bereiken zijn op het totale bedrijfsresultaat. Met juist onderhoud en inrichting van uw beheersysteem kunt u de risico’s verder verlagen. Hierbij zijn inzet van middelen en activiteiten op het juiste moment van essentieel belang. Als verantwoordelijke voor productie en onderhoud stelt u zich de continu de vraag of de huidige strategieën optimaal en efficiënt zijn;

Heeft u uw onderhoudsbeleid goed gedocumenteerd?

Wij zijn in staat een op maat gesneden en resultaatgerichte strategie voor u te documenteren. Aan de hand van uw policy stellen wij een strategie samen waardoor alles aan de installatie blijft doen wat u ervan verwacht: een gegarandeerde functie performance en een langere levensduur We bekijken daarbij hoe lang een onderdeel moet blijven functioneren, hoe goed het moet functioneren en hoe zeker u ervan kunt zijn dat het dusdanig functioneert.

Heeft u volledig inzicht in de risico’s die verbonden zijn aan het gebruik van uw installatie?

De methodieken die wij toepassen zijn geënt op het beheersen van risico’s en aantoonbaarheid.

Heeft u uw beheersysteem effectief ingericht?

Vectormm verzorgt dé Inrichting van uw Onderhouds Beheersysteem.

Heeft u inzicht in de maximaal haalbare; beschikbaarheid, betrouwbaarheid en onderhoudbaarheid?

Wij maken een simulatie model van uw proces (RBD) en vullen dit aan met een RAM analyse. Uit de simulatie volgen de zwakke schakels die als eerste aangepakt moeten worden voor een hogere bedrijfszekerheid en de meest effectieve methode om de installatie te onderhouden.

Is uw tijd en geld besteding effectief voor het behalen van de beoogde doelstellingen?

Onze op RCM geïnspireerde en pragmatische aanpak bepaalt het meest kosteneffectieve onderhoud aan elk onderdeel van de installatie. Middels ons FMECA proces analyseren wij mogelijke gevolgen van storingen die tegen maatregelen behoeven. Aan de hand daarvan geven we kant en klare oplossingen ter voorkoming of vermindering van ongewenste effecten. Om dit proces te bespoedigen beschikken wij over expertise en een uitgebreide Failure Mode Library die wij in de loop der jaren hebben opgebouwd op basis van praktijkervaring. De definities zijn helder en simpel. Onze ervaring bespaart u tijd en geld.

Zijn de risico’s echt op verschillende niveaus afgedekt?

Het niet hebben van een onderbouwde reservedelen strategie; - een root cause analyse (RCA) proces;- en accuraat document beheersysteem, leidt direct tot afname van het veiligheidsniveau. Vector neemt deze onderdelen als vanzelfsprekend mee als integraal onderdeel van haar maintenance solutions. Toeval is geen optie!

Kan het nog beter?

Met een VectorMM Keurmerk bent u verzekerd van het maximaal haalbare.

Synergie

Door al deze onderhouds activiteiten in het beheersysteem slim op elkaar af te stemmen, ontstaat een perfecte wisselwerking met operaties, inspectie en HSE met een blijvend resultaat. Er is altijd snel, concreet inzicht in de status. Wij geven een pragmatische invulling aan de methodieken die in de afgelopen decennia ontwikkeld zijn.

Meer weten over VectorMM?

Bezoek onze websites voor meer informatie of neem direct contact met ons op.

Vector MM ›Vector MM Consultancy›
"Let the compass of
Vector Maintenance Management B.V.
be your guide"
Copyright © Digiwebsite - Deze website is gemaakt door
Digiwebsite